Styret

Styret og nøkkelpersoner i klubben

Styreleder Marit Hanstad Autrey  Mobil: 957 57 305    
Har også klubbens kontakttelefon: Tlf: 959 45 044 (SMS/MMS er ikke tilgjengelig)                    
E-post: marit_hanstad_autrey@outlook.com

Nestleder Anne Lene Fredriksen
E-post: annelenefredriksen@gmail.com

Kasserer Monica Hagen Mobil 977 68 615
E-post: mosunn@hotmail.com

Sekretær
Jane Elisabeth Skar
E-post: jeskar@gmail.com

Styremedlemmer
Monica Eggen Torvik                     E-post: monica.eggen@gmail.com
Anita Åsheim                                  E-post: kennelstormvind.gmail.com
Tone Haverstadløkken Larsson    E-post: tonehav@hotmail.com

Varamedlem  Kjersti Holmestad og Tove Berg Nilsen

Andre viktige personer i klubben:
Rallylydighet: Therese Blixt Bøhn Vesterås og Magni Stenen
E-post: tessan_bb@hotmail.com   magni-stenen@hotmail.com
Agility: Trine Skjellerudsveen 
E-post: trine_skj@me.com
Brukshund: Astrid Bergo Simensen
Mobil: 990 45 202 e-post: astridbergo@icloud.com
Handling /Utstillingstrening: Anita Åsheim
Mobil: 911 73 241 e-post: kennelstormvind.gmail.com
Trekkhundgruppa:  Larry Berntsen
Lydighetsgruppa: Randi Krokan
Mobil: 926 56 985 e-post: r_krokan@hotmail.com
Nosework: Ingvill Brenden
Mobil: 480 53 001 e-post: ingvillbrenden@online.no
Byvandring: Ingun Nesfeldt
Mobil: 452 916 01 e-post: nesfeldt@icloud.com
Nettside: Jan Rune Colin Strander
Labben redaktør: Ellen Tangen
E-post:ellenhtangen@gmail.com

Våre sponsorer