Organisering

– Alle gruppeledere møtes minimum 2 ganger i året sammen med styret. Målet er informasjon og samarbeid på tvers, og fellesskap mellom gruppene.
– I utgangspunktet tenker vi at lederne av gruppene og styremedlemmer skal være forskjellige personer.
– En av styremedlemmene er leder for instruktørgruppa.
– Før årsmøtet skal det i de forskjellige gruppene være valgt leder for inneværende år.

Våre sponsorer