LOVER FOR LILLEHAMMER BRUKSHUNDKLUBB
Revidert etter mal fra NKK. 

 Lover for Lillehammer Brukshundklubb stiftet 16/12 – 1971

Vedtatt på årsmøtet 09.02.2018

Lover godkjent av NKK 04.04.18

 

Våre sponsorer