Referat fra styremøte 07.09.2020

Mandag 07.09.2020 kl 1830 i klubbens lokaler.

Tilstede: Torill Moe, Anita Åsheim, Tone H Larsson, Monica Eggen Torvik,  Anne Lene Fredriksen, Kjersti Holmestad.
Forfall: Monica Hagen og May Torill  Haug

 • Sak 20/2020

  Sekretær – Monica Eggen trer inn som sekretær inntil neste årsmøte.

 • Sak 25/2020

  Dueproblematikk - Anne Lene har innhentet et tilbud på kr. 10 000 for å få fjernet duer og satt inn netting.  Før vi går for en slik løsning forsøker vi å henge opp blanke cd’er for å se om duene da vil sky klubbhuset.  Saken følges opp.

 • Sak 27/2020

  Gjennomgang av utstyr/planlegging av innkjøp:
  Dette sees på i forbindelse med budsjett for neste år.

 • Sak 28/2020

  Forsikring – det er tegnet en byggeforsikring på hallprosjektet for en måned fra byggestart.  Inkludert er også en forsikring som dekker eventuelle feil i 3 år.  Når den nye hallen er ferdigstilt blir det en gjennomgang av alle forsikringer.

 • Sak 29/2020

  Labben – fra og med 4 utgave 2020 vil Labben bli digitalisert, det vil si publisert på vår hjemmeside.

 • Sak 30/2020

  Hjemmeside:  programvaren her er utdatert, og den er vanskelig å ajourholde. Vi utreder hva det vil koste å lage en ny, med integrert booking med tanke på utleie av hall etc.

 • Sak 31/2020

  Kurs/treninger for hunder med adferdsproblemer: 
  PT har klubben ingen som kan ta på seg å ha denne type kurs, og vi vil derfor henvise dem til andre som driver med denne type kurs/trening. Light trening på mandager bør døpes om til valpe- og unghundtrening, og dette skal ikke være en trening for hunder med adferdsproblemer.  Info oppdateres på hjemmeside.

 • Sak 32/2020

  Åpning ny hall/planlegging og organisering: 
  Dette tar Kjersti og Tone tak i sammen med Marit og Rune.

 • Sak 33/2020

  Selge reklameplasser i hallen:
  Vi ønsker å se hvordan hallen blir, før vi tar stilling til om vi skal selge reklameplasser.

 • Sak 34/2020

  Bookingsystem for hallen:
  Dette må vi utrede nærmere, det vil ikke bli krevd inn noen betaling for bruk av hallen i 2020.  Vi vil bestrebe oss på å ha et system klart til 2021.  

 

Øyer, 09.09.2020

Torill Moe (referent)