Styremøtereferat 20.01.2020

Referat styremøte mandag 20.01.2020 kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Monica Hagen, Tone H. Larsson, Monica E. Torvik, Anita Åsheim, Tove B. Nilsen og Jane E. Skar (referent).

Sak 29/2019   *          Alternativ løsning hall
Marit redegjorde om status og estimert budsjett som presenteres på årsmøtet.

Sak 30/2019               Saker til årsmøtet 
Styret gikk igjennom dagsorden for å sikre at saker til årsmøtet var riktig formidlet.                                  

  • Medlemskontingent – forslag fra styret er at denne forblir uendret.
  • Alternativ løsning hall – se sak 29/2019.
  • Treningsavgift – presisere at 500,- per år eller 50,- per gang for drop-in gjelder for de som benytter gruppetreninger. Mandagstrening, lighttrening og byvandring vil være gratis for klubbens medlemmer. Dersom man finner en måte som ikke krever mye administrasjon vil det kunne åpnes opp for booking av egentrening når hallen ikke er i bruk til kurs eller gruppetreninger. Denne treningen vil da koste kr 50,- per gang.
  • Utmelding fra NIF – styret fremmer forslag om at klubben melder seg ut av NIF.
  • Vedlikehold klubbhus – Anne Lene redegjorde for hva som skal til for å utbedre dueproblemet på klubbhuset. Saken inngår under redegjøring av budsjettet på årsmøtet.
  • Budsjettgjennomgang.

Sak 01/2020               Vaktmester
Vi trenger ny vaktmester. Monica E. Torvik lager en annonse som legges ut på klubben sine nettsider.

Sak 02/2020               Gruppemiljø og rekruttering
Agilitygruppa ser seg nødt til å avlyse sommerens stevne pga. mangel på folk i gruppa. Dette er en stor økonomisk svikt i inntektsgrunnlaget for klubben, og vi må se på hvordan vi kan sikre at nye føler seg inkludert i gruppene og har lyst til å bidra både på treninger, stevner og andre dugnader.

Det kalles inn til et eget møte med styret og agilitygruppa etter årsmøtet for å se på ulike løsninger for å rekruttere og bevare medlemmer i gruppa.

For at gruppelederne ikke skal føle seg så alene om ansvaret for gruppene, foreslås det at alle grupper kan stå med 2 gruppeledere.

Sak 03/2020               Trekkhundgruppa
Trekkhundgruppa har stått uten leder i lengre tid og det er søkt etter ny leder uten at noen har meldt seg. Noen få ønsker at det skal bli kjørt løyper, men da gruppa anses som inaktiv vil ikke dette bli utført.

Sak 04/2020               NKK Birkebeineren 15.08 – 16.08.2020
Klubben har fått forespørsel fra NKK region Hedmark og Oppland om vi vil hjelpe til under Nordisk utstilling 15.08 og 16.08.2020 på Birkebeineren. I tillegg til tidligere år har vi i år blitt spurt om vi vil hjelpe til med agililtykonkurransene også.

Vi må takke nei til agilitykonkurransene pga. for få folk i agilitygruppen per i dag, men sier ja til å stille til rigging og som plassarbeidere slik som tidligere år.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte i forkant for de som skal delta på dugnad. Dugnadsansvarlige fra klubben vil være Anita Åsheim og Tone H. Larsson.

Sak 05/2020               Ny kontrakt Olympiaparken
Kontrakt med Olympiaparken går ut 1.7.2020. Marit orienterte om endringer i kontrakten ift. tidligere kontrakt.

Saker merket * er med fra tidligere møter.