Innkalling årsmøte 17.02.20

Mandag 17. februar kl. 18:30 på klubbhuset

***********************************************************

Vedlegg:

Dagsorden

Årsmelding

Resultatregnskap

Balanse regnskap

Budsjett – ordinært

Budsjett renovering hall

Valgkomiteens innstilling

***********************************************************

Etter årsmøtets slutt er det medlemsmøte med kaffe og kaker.

Velkommen!