Årsmøtedato

Årsmøtedato 2020 er mandag 17. februar 2020. Møtet vil bli avholdt på klubbhuset. kl 18:30.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Saker til årsmøtet/forslag til kandidater til styret sendes lillehammerbrukshundklubb@gmail.com