Temamøte 21.november kl 19 på klubbhuset

Astri Ekre kommer og snakker om hundemassasje.

Vi serverer kaffe og noe å biteti.

Åpent for klubbens medlemmer.

Velkommen