Instruktørkurs Trinn I, start 11 januar 2020

Går du med en instruktørspire i magen? Er du flink med mennesker og hunder? Har du lyst til å lære bort det du kan ved hjelp av positive innlæringsmetoder?

Da er dette kurset noe for deg, og som godkjent instruktør kan du holde kurs for klubben.

Instruktør:
Hilde Ulvatne Marthinsen

Sted:
Lillehammer/Øyer

Datoer
11- 12. januar teori
8. – 9. februar                           praksis og teori
21. mars                                   teori, oppsummering og eksamensforberedelser
22. mars                                  eksamen
mellom helgene – hjemmelekser og øve selv.

Pris:
4000,- inkl. Pedagogikkhefte (nyrevidert) og læringsheftet.

Klubbens medlemmer har mulighet til å søke om å få dekket kurs mot at de inngår kontrakt med klubben om å avholde kurs i klubbens regi og at klubbens styre finner instruktøreleven egnet til å være instruktør.

Informasjon
– Instruktøren forplikter seg til å gjennomføre utdannelsen Instruktør trinn 1 i NKK.
– Alle krav som stilles til instruktøren skal gjennomføres innen de tidspunkt NKK setter.
– Dersom dette ikke gjennomføres ansees kontrakten som brutt og instruktør betaler tilbake summen (kursavgift) til LBK.  For gjeldende kurs, kr 4000,-
– Instruktør betaler selv for kursmateriell, mat og transport. Deltaker betaler ved påmelding et depositum på kr 1000,- som tilbakebetales ved dokumentasjon fra NKK med instruktørgodkjenning.
– I tillegg plikter instruktøren å holde minst 3 kurs eller til sammen 36 timer instruksjon for klubben i løpet av 2 år etter bestått eksamen. Dersom dette ikke avholdes innenfor fristen, må kursavgift betales tilbake til klubben ut fra avholdte/ikke avholdte timer. Plikttimene gjelder der deltagere betaler for å gå på kurs i klubbens regi, ikke fellestreninger. Kontraktsinnehaver tillates ikke å holde kurs utenfor klubbens regi, uten godkjennelse fra klubbens styre, før plikttimene er gjennomført.
– Instruktøren vil få betalt etter LBK sine til enhver tid gjeldende satser for å holde kurs i klubben. LBK vil prioritere instruktører som har tatt utdannelsen for å holde kurs.

Mer informasjon om utdannelsen og krav kan du lese her.

Utdanningsplan Trinn 1 – 2017.

Kontakt
For mer informasjon kontakt Marit Hanstad Autrey på mob. 95757305
eller på mail til  marit_hanstad_autrey@outlook.com

Bindende påmeldingsfrist 01.12.2019

Påmelding:
Du kan melde deg på her.