Styremøtereferat 07.10.2019

Referat fra styremøte mandag 7. oktober kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Monica Hagen, Anita Åsheim, Tone H. Larsson, Tove B. Nilsen, Kjersti S. Holmestad og Jane E. Skar (referent).

Neste møte: mandag 18.nov kl.18:30

Møtet startet med en gjennomgang av klubbens økonomi.

Sak 15/2019* Oppfølging saker fra gruppeledermøte vår 2019
• Temakveld medlemmer høst 2019 – settes opp en medlemskveld med Astri Ekre og tema hundemassasje en torsdag i november (forutsetter at vi får låne klubbhuset av Noseworkgruppa).
• Gjennomført medlemskveld med Non-stop og Buddy.
• Åpen dag 2019 – utgikk pga. hundesykdommen.

Sak 16/2019* Oppfølging saker fra instruktørmøte vår 2019
Presentasjon av alle instruktører på klubbens nettside. Monica E. Torvik har mottatt informasjon fra en del instruktører. De som er klare per nå blir publisert, de andre vil bli publisert etter hvert.

Sak 19/2019 Treningstider hall vinter 19/20
Treningstidene blir samme som tidligere.

Sak 20/2019 Evaluering av klubbens håndtering av hundesykdomssaken
Føler at vi har handlet i tråd med anbefalingene fra Mattilsynet.

Sak 21/2019 Budsjett/deltagerpris NKK instruktørkurs 2020
Kurssatsen er 4000,- pr. deltager og klubben dekker hele kursavgiften for de som forplikter seg til å være instruktører for klubben.

Sak 22/2019 Alternativ dugnad – salg av sokker
Marit presenterte et alternativ til dugnad – salg av sokker. Forslaget ble godt mottatt og hun undersøker saken videre.

Sak 23/2019 År/halvårs plan dugnad/kurs 2020
Monica H. sjekker med gruppeledere ang. planlagte stevner og dugnader for 2020.
Halvårsplan for kurs 2020 – Marit sjekker med instruktørene når de kan ha kurs 1.halvår 2020.

Sak 24/2019 Dugnad
• Spesifisere timer for pålagt dugnader – man må bidra med minimum 10 timer totalt per år (timer fra vårdugnaden telles ikke med).
• Hvordan påminne dugnad/kjøpe seg fri? Styret diskuterte ulike løsninger. Marit sjekker hva som er lov å gjøre.
• Vurdere å leie inn folk til å ta de tunge jobbene på agilitystevne og NKK for å bruke våre folk til andre oppgaver. Marit informerer leder av Agilitygruppen.

Sak 25/2019 Treningsavgift
Styret tar med innspill fra instruktørmøtet og vil komme tilbake til instruktørene med et forslag etter neste styremøte. Dette er en sak som må meldes inn og behandles på årsmøtet.

Sak 26/2019 Gjeninnføre bonussystem treningsveileder/dugnader
Styret diskuterte ulike løsninger. Alle i styret tenker litt og kommer med forslag til hvordan vi kan løse dette på neste styremøte.

Sak 27/2019 Åpen dag 2020
Blir i mai på hundens dag (evt. søndag etter rallystevne i oktober).


Diverse
Rydding og vask av klubbhuset – det settes opp en liste fordelt på gruppene.

Saker merket * er med fra tidligere møter.