Treninger i regi av Lillehammer brukshundklubb er avlyst inntil videre beskjed

Med bakgrunn i at det er påvist farlig sykdom hos hund avlyser vi treninger i klubbens regi inntil vi får annen beskjed fra NKK/mattilsynet.

 Vi har ikke kjennskap til tilfeller i Lillehammer, men vi ikke bidra til av evnt smitte spres. 

Vi anbefaler alle å unngå å hilse på andre hunder. Ikke la de lukte på avføring og unngå samlinger av hunder.

Vær også forsiktig med egen hygiene slik at om dere har hilst på andre hunder, vasker dere før dere har kontakt med egen hund igjen. 

Om din hund er i fin allmenntilstand og ikke har blodig diaré trenger du ikke å ta kontakt med veterinær. Om hunden får disse symptomene (blodig diaré, eventuelt også oppkast, samt forverret allmenntilstand) bes dere ta kontakt med veterinær. Mild diaré er ikke uvanlig hos hunder, og behandles først hjemme med skånekost, probiotika og rikelig væske. 

Men ta heller kontakt med veterinær for tidlig enn for sent.

Følg ellers med på NKK sine sider. 

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html