Styremøtereferat – 08.04.2019

Referat fra styremøte mandag 08.04.2019 kl. 1800 i Hovslagerveien 20, 2619 Lillehammer

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Monica Hagen, Anita Åsheim, Tone H. Larsson, Monica E. Torvik, Tove B. Nilsen, Kjersti S. Holmestad og Jane E. Skar (referent).

Neste møte: 3.juni kl. 1830

Sak 06/2018* Ny hall
Ingen endring siden sist. Ses i sammenheng med sak 01/2019.

Sak 01/2019* Finansiering ny hall
Klubben trenger mer egenkapital før vi snakker med banken om finansiering.

Sak 15/2019 Oppfølging saker fra gruppeledermøte

 • Informasjon om refundering av parkering legges inn i permen.
 • Faste treningstider som er på dagtid må også legges inn i timeplanen på nettsiden. Monica Hagen sjekker med gruppelederne hva som er faste treningstider på dagtid.
 • Temakveld for alle medlemmer. Anne Lene sjekker ut mulighet for å sette opp:
  • Førstehjelp våren 2019
  • Massasje høsten 2019
 • Dugnader: Oversikt over de som melder seg på via skjema sendes over til gruppelederne med jevne mellomrom.
 • Åpen dag: Marit er i dialog med Park og idrett.
 • Mandagstrening: oversikt over ansvarlige legges ut på nettsiden etter påske. Hanne C. Worup har sagt seg villig til å fortsette som ansvarlig for å organisere mandags- og lighttreninger.

Sak 16/2019 Oppfølging saker fra instruktørmøte
Forslag om å presentere alle instruktørene på nettsiden. Monica E. Torvik tar ansvar for å lage presentasjon og legge ut.

Sak 17/2019 Instruktørkurs trinn 1
Det vil bli satt opp instruktørkurs med Hilde Ulvatne Marthinsen i løpet av desember 2019/januar 2020.

Sak 18/2019 Inspirasjonskurs instruktører 2020
Maria Brandel er booket og det vil bli satt opp inspirasjonskurs for instruktørene i september 2020. Det vil også bli satt opp et kurs som er åpent for påmelding for alle i august 2020.

Diverse

 • Blitt forespurt av Olympiaparken om dugnad etter russetreff, men må takke nei pga. eget arrangement.
 • Valpeshow og LP konkurranse er samme helg som det arrangeres MC-treff på Birkebeineren. Valpeshowet flyttes til en annen dato, LP konkurransen forsøkes flyttet til et annet sted.