Styremøtereferat – 11.03.2019

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb mandag 11.03.19 kl. 17:30 på Lillehammer Pizzeria

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Monica Hagen, Anita Åsheim, Tone H. Larsson, Monica Eggen, Kjersti H. Holmestad, Tove B. Nilsen og Jane E. Skar (referent)
Neste møte: 8.april

Sak 13/2019 Arbeidsfordeling for det nye styret
Arbeidsoppgaver gjennomgått og fordelt.

Sak 14/2019 Kjøp av eksterne regnskapstjenester
På årsmøtet var styrets innstilling at bokføring settes ut til et eksternt regnskapsbyrå.  Det ble enstemmig vedtatt å kjøre en prøveordning på 2 år for kjøp av ekstern regnskapstjeneste, med evaluering på årsmøtet i 2021.

Vedtak: Styret har valgt å benytte Kantall AS, basert på at deres pristilbud er blitt vurdert som gunstig i forhold til de tjenestene vi har behov for. Evalueres på årsmøtet i 2021.