Styremøtereferat – 14.01.2019

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb mandag 14.01.19 kl. 18:30 i Flåkålivegen 61, 2625 Fåberg

Til stede: Marit H. Autrey, Sidsel Færden, Anne Lene Fredriksen, Wenche Martinsen, Monica Hagen og Jane E. Skar (referent)

Neste møte: 4. februar

Sak 06/2018* Ny hall
Marit orienterte om fremdriften for ny hall.

Sak 01/2019 Finansiering ny hall
Marit orienterte om finansiering av ny hall. Vi trenger mest mulig egenkapital og må se på ulike måter å skaffe penger på.

Sak 02/2019 Prissetting kurs med interne instruktører 2019
Vi har lenge ligget på samme pris og det ble besluttet å øke kursavgiften fra kr 950,- til 1250,- per kurs for medlemmer og fra 1500,- til 1950,- per kurs for ikke medlemmer. Endringen vil gjelde for alle kurs som blir publisert fra og med nå.

Sak 03/2019 Prissetting kurs med eksterne instruktører 2019
Det vil bli laget en perm for gruppeledere og stevnearrangører. Denne vil inneholde tips og triks, rutiner og skjemaer inkl. prissetting av kurs med eksterne instruktører. Permen skal stå i klubbhuset.

Sak 04/2019 Godtgjørelse ifbm losji/mat ekstern instruktør i privat bolig
Noen instruktører velger å bo hos noen i klubben. Det er litt ulik praksis ifbm matutgifter/kjøring etc. Regelen er at de som har instruktør boende hos seg får halv pris på kurset. Dette vil også bli beskrevet og lagt i permen.

Sak 05/2019 Instruktørgodtgjørelse 2019
Vedtatt at instruktørgodtgjørelsen heves med 200,- per kurs.

Sak 06/2019 Godtgjørelser 2019
Skal honorar for ulike roller slik som vaktmester, redaktør, webansvarlig etc.  stå lik som i 2018 eller justeres for 2019? Tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 07/2019 Trekkhundgruppa
Marit kaller inn til et møte med styret og medlemmer av trekkhundgruppa for å diskutere veien videre.

Sak 08/2019 Årsmøtet – saker
Honorar for de som sitter i styret spilles inn som punkt på årsmøtet. Skal de være slik de var i 2018 eller skal de justeres for 2019?

Saker merket * er med fra tidligere møter.