Styremøtereferat – 10.12.2018

Referat styremøte Lillehammer brukshundklubb mandag 10. desember kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anita Åsheim, Wenche Martinsen, Anne Lene Fredriksen, Jane E. Skar (referent), Rune Hagen og Roy Magne Storholm fra Fjøssystemer.

Neste møte: 14.1.19

Sak 06/2018* Ny hall
Styret har inngått en intensjonsavtale med Fjøssystemer om bygging av ny sandwichhall. Avtalen forutsetter at klubben får finansiering og byggetillatelse.

Saker merket * er med fra tidligere møter.