Kunngjøring av årsmøtedato 2019

Årsmøtedato 2019 er fastsatt til mandag 25. februar 2019. Møtet vi være i klubbhuset. Innkalling vil bli sendt i henhold til gjeldende lover.

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag sendes valgkomiteen på email på runehagen1972@gmail.com eller klubbens postboks merket Valgkomite.

Saker til årsmøtet må være styret i hende /poststemplet senest 4 uker før møtedato. Saker sendes lillehammerbrukshundklubb@gmail.com eller til

Lillehammer brukshundklubb, Postboks 269, 2602 Lillehammer