Styremøtereferat – 19.11.2018

Referat styremøte Lillehammer brukshundklubb mandag 19. november kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anita Åsheim, Wenche Martinsen, Monica Hagen, Anne Lene Fredriksen og Jane E. Skar (referent)

Neste møte: 10.12.18

Sak 06/2018* Ny hall
Marit orienterte om framdrift ny hall. Ny kontrakt med Olympiaparken er ikke ferdigstilt enda.

Sak 21/2018* Utredning om MVA plikt
Klubben har mottatt brev fra NKK der de ba oss om å undersøke og sende skriftlig tilbakemelding om vi er pliktige til å registrere oss i Merverdiavgiftsregisteret. Kasserer har undersøkt dette med autorisert revisor og vi er ikke pliktige til å registrere oss. Kasserer sender tilbakemelding til NKK.

Sak 22/2018 Ny lås klubbhus
Låsen på klubbhuset vil bli byttet til kodelås.

Sak 23/2018 Ny klubbpc
Det vil bli anskaffet ny klubbpc i januar som erstatning for den som ble borte.

Sak 24/2018 Oppfølging tidligere vedtak
Det har tidligere blitt besluttet at arrangementer skal legges ut på Lillehammer brukshundklubb sin offisielle facebookside. Det gis nå tilgang til gruppeledere slik at de kan opprette dette selv.

Det har kommet inn forslag om å sette opp et skilt med Lillehammer brukshundklubb utenfor klubbhuset. Marit undersøker ulike muligheter.

Saker merket * er med fra tidligere møter.