Styremøtereferat – 09.10.2018

Referat fra styremøte Lillehammer brukshundklubb tirsdag 09. oktober kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Sidsel Færden, Anne Lene Fredriksen, Anita Åsheim, Rune Hagen og Jane E. Skar (referent).
Neste møte: 12.11.18

Sak 06/2018*  Ny hall
Rune og Marit orienterte etter sitt møte med Olympiaparken forrige uke. De har fått mandat fra styret til å fortsette jobben med ny hall og signere ny kontrakt med Olympiaparken.

Sak 17/2018  Utleie klubbhus
Klubben har mottatt forespørsel fra et medlem om å leie klubbhus i forbindelse med et kenneltreff. Styret sier nei til utleie av klubbhus på nåværende tidspunkt pga. allerede stor belastning med bruk av klubbhus og området rundt til kurs og treninger.

Sak 18/2018  Trekkhundgruppa
En gruppe ønsker å starte en ren trekkhundklubb med tilknytning til NIF i stedet for NKK som Lillehammer brukshundklubb er tilknyttet. Styret er positive til all aktivitet med hund, også det som ikke går inn under Lillehammer brukshundklubb og ser ingen problemer med at det blir startet en ny trekkhundklubb.

Lillehammer brukshundklubb vil fortsatt ha en trekkhundgruppe så lenge det er medlemmer til å drive gruppen, og alt utstyr forblir i klubben. Alle er hjertelig velkomne til å forbli medlem i klubben selv om de også er medlem av en ny klubb.

Hvorvidt klubbens trekkhundgruppe skal være tilknyttet NIF er en årsmøtesak.

Sak 19/2018  Årsmøtedato
Årsmøtedato er satt til 25.2.2019.
Valgkomiteens leder ble orientert om valgkomiteens oppgaver i forbindelse med årsmøtet.

Sak 20/2018 Varmedresser
Det er innhentet priser på varmedresser. Priser og bestillingsinformasjon vil bli publisert på hjemmesiden og facebook.

Sak 21/2018 Utredning om MVA plikt
Klubben har mottatt brev fra NKK der de ber oss om å undersøke og sende skriftlig tilbakemelding om vi er pliktige til å registrere oss i Merverdiavgiftsregisteret. Kasserer har fått mandat til å undersøke dette.

Saker merket * er med fra tidligere møter.