Styremøtereferat – 10.09.2018

Referat fra styremøte Lillehammer brukshundklubb mandag 10.septembler kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Wenche Martinsen, Anita Åsheim, Monica Hagen og Jane E. Skar (referent).
Neste møte: 8.10.18

Sak 06/2018* Ny hall
LBK skal ha møte med Olympiaparken i løpet av de neste par ukene for å diskutere ny hall.

Sak 09/2018* Grupperegler
Nye grupperegler er vedtatt.
• Alle er hjertelig velkommen til å trene i Lillehammer brukshundklubb.
• Alle treninger er åpne for klubbens medlemmer, under forutsetning at fører har nok
kunnskap til å ivareta hundens sikkerhet.
• Alle som trener skal behandle hundene sine i tråd med NKK sine retningslinjer.
• Ta hensyn til hverandre og respekter at ekvipasjene er på ulike nivå og har ulike
ambisjoner.
• Alt utstyr som brukes på trening, skal ryddes på plass igjen etter bruk.
• Utstyr skal ikke tas med ut av klubbens treningsområde uten avtale med gruppeleder.
• Luft hunden før bruk av hall for å unngå uhell inne i hallen.
• Tisper med løpetid skal ha tispetruse på i hallen og treningsbane ute under hele
løpetiden.
• Tisper med løpetid kan henvises til å trene til slutt.
• Alle som trener aktivt skal delta på klubbens dugnader, minimum to hvert år. Dette
gjelder felles dugnader og på tvers av gruppene. Selv om man ikke kan løfte og bære
tungt, kan man bistå med vaffelrøre, kaker og bemanne kiosk på stevner.
• Det skal være hyggelig å trene i Lillehammer brukshundklubb.

Sak 10/2018* Annonsering i LBK sin facebookgruppe

Grupperegler for LBK sin FB gruppe er vedtatt.
• Gruppen er ment som en uformell gruppe primært for klubbens medlemmer til å formidle informasjon om hva som skjer.
• Vi oppfordrer alle til å holde en god tone. Gjentagende ufine kommentarer fører til utestengelse fra gruppen.
• Det er ikke tillatt å annonsere kommersielt i denne gruppen. Kun klubbens avtalesponsorer får lov å dele innlegg i henhold til avtale.
• Det er ikke tillatt med valpeannonsering eller privat salg av dyreutstyr, for o.l. Vi henviser til de respektive rasers valpeformidling eller egne kjøp og salg grupper.
• Annonsering av hundekurs er tillatt, så fremt det ikke er samme type kurs som klubben selv tilbyr.
• Annonser som bryter med gruppereglene vil bli slettet. Sak 14/2018 Evaluering NKK dugnad
Tilbakemeldingene er at dugnaden har gått fint, mye takket være informasjonsmøtet vi hadde med Geir Tore Land i forkant. Forbedringsforslag til neste år er at vi trenger mer definerte tidsrammer for vaktene, informasjon i forkant om hva som befinner seg hvor for plassarbeiderne og kortere vei for å hente mat.

Sak 15/2018 Rosetter

Rosettfabrikken er lagt ned og klubben trenger derfor å finne ny leverandør for felles bestilling av rosetter. Monica Hagen sjekker ut mulige leverandører.

Sak 16/2018 Innkommet post fra Agilitygruppen

Agilitygruppen ber om innspill fra styret til hvordan de kan skaffe mer dugnadshjelp til stevnet de arrangerer hvert år. Styret har behandlet saken og svar sendes direkte til Agilitygruppen.

Saker merket * er med fra tidligere møter