Styremøtereferat – 11.06.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb Klubbhuset mandag 11.juni 2018 kl. 18:30

Tilstede
Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Anita Åsheim og Jane E. Skar (referent).

Fraværende
Trine Plassen, Per Christian Nilseng, Sidsel Færden, Wenche Martinsen og Monica Hagen.

Neste møte
6.8.18

Det var for få tilstede til at styret var beslutningsdyktige. Styremøtet ble derfor avlyst og det ble avholdt et arbeidsmøte i stedet for.

Saker merket * er med fra tidligere møter