Styremøtereferat – 11.06.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb Klubbhuset mandag 11.juni 2018 kl. 18:30

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Anita Åsheim og Jane E. Skar (referent).

Fraværende: Trine Plassen, Per Christian Nilseng, Sidsel Færden, Wenche Martinsen og Monica Hagen.

Neste møte: 6.8.18

Det var for få tilstede til at styret var beslutningsdyktige. Styremøtet ble derfor avlyst og det ble avholdt et arbeidsmøte i stedet for.

Saker merket * er med fra tidligere møter