Styremøtereferat – 09.04.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb Klubbhuset man 9.april 2018 18:30

Til stede: Marit H. Autrey, Sidsel Færden, Anne Lene Fredriksen, Per Christian Nilseng, Monica Hagen, Rune Hagen (for å orientere på sak 06/2018), Jane E. Skar (referent).

Fraværende: Trine Plassen, Wenche Martinsen og Anita Åsheim. Neste møte: 14.mai kl. 1830.

Sak 02/2018 * Arbeidsfordeling for det nye styret Ferdigstille arbeidsfordeling som ble påbegynt forrige møte.
Arbeidsfordeling for det nye styret er ferdigstilt.

Sak 03/2018 Fastsette instruktør godtgjørelse for 2018
Formelt godkjenne endringer som ble avtalt på gruppeledermøte, samt avgjøre hjelpeinstruktør godtgjørelse/goder.

Styret ønsker å differensiere godtgjørelsen symbolsk for å skille på kursansvarlig som må være NKK godkjent, og de som er hjelpeinstruktører.
GJELDENDE GODTGJØRING FOR NKK INSTRUKTØRER OG HJELPEINSTRUKTØRER I LILLEHAMMER BRUKSHUNDKLUBB 2018

Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler.

Satsene er som følger:

Kurs 12-16 timer innen samme kalenderår.

NKK godkjent instruktør Hjelpeinstruktør
Kurs nummer 1: 2000,- 1500,-
Kurs nummer 2: 2000,- pluss parkeringsrefusjon. 1500,-
Kurs nummer 3: 2000,- 1500,-
Kurs nummer 4: 2000,- pluss betalt et eksternt kurs med verdi inntil 2000,- 1500,-
Kurs nummer 5: 2000,- 1500,-
Kurs nummer 6: 2000,- 1500,-

Det må være minimum 3 deltagere på kurset. Kurs 6-12 timer: Halvere lønnen med færre timer. Kurssatsene er inkl. kjøring til/fra kurs.

Sak 04/2018 Dugnader
Vi diskuterte rundt dugnader på vårt første møte. Dette må vi fullføre og publisere.
Det utarbeides en oversikt over alle dugnader i 2018. Styret ser på ulike publiseringsmåter for å nå flest mulig av medlemmene.

Sak 05/2018 Dugnad NKK Lillehammer
Klubben har mottatt forespørsel fra NKK om vi kan stille med personell på NKK Lillehammer 18-19.aug 2018. De har lagt ved en oversikt over hvor mange de trenger til de enkelte oppgavene. Svarfrist er 1.juni 2018.
Oversikt over oppgaver og påmelding vil bli sendt ut til klubbens medlemmer.

Sak 06/2018 Ny hall
Rune Hagen kommer og redegjør for innkomne tilbud.
Rune Hagen redegjorde for innkomne tilbud. Han ber om tilbud på større hall enn det som har kommet inn. Han sjekker også med kommunen ang. søknadsfrister og Olympiaparken ang. plassering av ny hall. I tillegg sjekker han evt. leiemuligheter andre steder. Sidsel Færden tar kontakt med banken ang. finansiering.

Sak 07/2018 Høringsnotat fra NKK
Styret har mottatt høringsnotat fra NKK ang. alternative organisasjonsformer.
Styret har ingen kommentarer til høringsnotatet.

Saker merket * er med fra tidligere møter