Styremøtereferat – 11.09.2017

Referat styremøte på klubbhuset kl 18:00 mandag 11. sept 2017

Tilstede: Marit,Ellen,Wenche, Anita, Randi, Per Christian, Jan og Ingun

Økonomisk status
Ble ikke gjennomgått da kasserer var fraværende. Marit sender mail og ber om at det sendes styremedlemmene på mail ila uka.

Sak 09/17* Åpen dag med påfølgende medlemsfest
Rask evaluering av åpen dag samt diskutere hva vi gjør med medlemsfest .
Status:- Vellykket dag med rom for noen justeringer. Vi bør vurdere rullering på aktiviteter og påmelding raseparade. Med promotering på FB fikk vi også opp hunde-eiere og hunder som ikke er medlemmer i klubben.
– Medlemsfest, hva gjør vi? Utsettes til neste styremøte. Ønsker innspill fra gruppeledere.

Sak 11/17 Nytt/utvidet treningsområde/hall
Ellen og Marit informerer om hva som er gjort siden forrige møte, og ber styret om mandat til videre arbeid, evnt avtaler.
Status: -Marit og Ellen har redegjort foreløpig arbeid og styret gir
mandat til Marit og Ellen til å jobbe videre med saken

Sak 13/17 Høstdugnad
Container ankommet, og vasekliste høst er iverksatt, men trenger å definere arbeidsbehov litt mer før vi legger ut arbeidsliter.
Status: -Døra på container må fikses før dugnad. Per Christian ser på
den. Arbeid som må gjøres på dugnad er rydding og organisering av klubbhus, brakke og container.

Sak 16/17 Behov for instruktører
Instruktørkurs måtte utsetters til vår. Hva gjør vi for å få de eksisterende instruktører til å ta flere kurs eller leie inn instruktører.
Status : – Underarbeid. Vi må bruke ressursene bedre, ikke bruke opp
instruktører i styre og stell. Sette opp kurs for alle instruktører? Innspill fra instruktørgruppa ønskes.

Sak 17/17 Æresmedlem
Viser til Norsk Kennel Klubs Hovedstyrets vedtak den 24. 05. 2017 Sak 64/17 – TILKNYTNINGER (TID) I MEDLEMSREGISTERET
Da NKK i 2007 overtok medlemsregisteret for alle medlemsklubbene og skulle klare å legge det hele inn i ett register, var det nødvendig å finne noen «tilpassede løsninger», men nødvendigvis ikke optimale.

Behovet for en evaluering er til stede og foreslår derfor at noen av tilknytningene slettes, da de ikke oppfyller kravene for medlemskap i organisasjonen.
Hovedstyret vedtok å gi sin tilslutning til den reviderte listen over «Tilknytninger (TID)» i medlemsregisteret. Medlemsklubbene/forbundene må innordne sin medlemsliste i henhold til denne listen.
For at dette ikke skal ha noen konsekvenser for årets grunnkontingent, vil dette nå blir gjort automatisk pr. 1. januar 2018.

Hva gjør vi i forhold til vår 4 æresmedlem som tidligere har sluppet grunnkontingent
Status: Marit skriver et brev og informerer om endring. Klubben vi fortsatt dekke beløået, men æresmedlemmet må selv legge ut for grunnkontigent fra 1/1-18. Klubben vil da refundere beløpet etter mottatt bilag fra medlemmet.

Evnt.
– Wenche formidler et lager med potesokker til reduserte priser. Styret gir tillatelse til å legge det ut på gruppa.
– Klubbklær, det er ytret ønske om fleecejakker i tillegg til eller istedenfor vester.

Referent for styret Ingun Nesfeldt