Gravearbeid pågår på plassen vår

Det graves på Birken om dagen og  dere har sikkert sett rørene som skal legges ned. Denne uka kommer de over plassen vår og det ligger an til at røret må skjøtes i nærheten hav lysbryterne ute. Der vil grøfta stå åpen til røret er sveiset.

Utvis forsiktighet.