Referat styremøte 21. august 2017

Referat styremøte på klubbhuset kl 18:00
mandag 21.august 2017

Tilstede fra styret: Marit, Wenche, Ellen, Anita, Randi, Sidsel og Ingun

Gruppleledere er innkalt til kl 19:00

Tilstede gruppeledere: Larry, Astrid, Magni, Therese, , Randi og Reidar.

Sak 09/17* Åpen dag med påfølgende medlemsfest
Forrige møte foreslo 9. sept i parken. Ellen sender forespørsel til Lillehammer
sentrum/kommunen. Ingun og Randi tar ansvar for medlemsfest. Dette må jobbes videre med i samarbeid med gruppeldere.
Status Åpen dag flyttes til klubben. Medlemsfest utsettes inntil videre. Marit og Anita tar ansvar for kiosken. Gruppeledere ordner med folk som kan hjelpe til og melder fra til Ellen om dette. Wenche lager skilt som viser aktiviteter. Etter erfaring fra tidligere arrangement tar lydighet å holder en light/mandagstrening istedetfor oppvisning. Marit lager annonseplakat.

Sak 11/17 Nytt/utvidet treningsområde/hall
Basert på vårt behov for tilgang til treningsplass og oppvarmet hall må vi sette en dedikert
arbeidsgruppe på dette. Brev Lillehammer kommune v Andre Holen er skrevet og sendt, men ikke fått noe svar enda.
Status Underarbeid. Basert på tidligere sendt brev, inviterer vi til møte
med kommunen v. Andre Holen.

Sak 12/17 Styredugnad
Etter containerankomst må alt i brakke og evnt klubbhus sorteres og plasseres. Status Underarbeid

Sak 13/17 Høstdugnad
Etter graving over plassen i forbindelse med vann til snøkanon, passe på at vi får på riktig grus. Vi venter tilbakemelding fra Olymiaparken
Status
Underarbeid. Forslag; lage dugnadsliste hvor man kan krysse av etterhvert som ting er gjort. Forslag klubbhus; de forskjellige gruppene deler på å vaske. Gruppene har ansvar for klubbhus 1 måned om gangen. Marit lager forslag/instruks og sender gruppeledere. Hin lager også dugnadliste på FB for andre gjøremål. Anita kan bone gulvet i klubbhuset. Container kommer torsdag kl 9. Reidar kjøper inn lecasteiner og tar imot containeren.

Sak 14/17 Medlemskvelder
Flere grupper har egne medlemskvelder. Mange temaer kan være interessante på tvers av grupper- hva kan vi samarbeide om?
Status Underarbeid, ingen konkrete forslag.

Sak 15/17 NKK- utstilling
Klubben ønsker å gi tilbakemelding på dugnaden og bruk av folk. Dugnaden bar preg av å være lite forberedt og manglet arbeidsleder. Det ble mye sjauing av mye tungt utstyr og klubben tok i bruk egen henger da det ikke var tilgjengelig. Ellers manglet det også diverse vaskemidler for å kunne rengjøre toaletter. Riggegjengen forsvant også før alt riggearbeid var ferdig. Randi sender inn timer for klubben og gir tilbakemelding til NKK H&O om dette.

Sak 16/17 Behov for instruktører
Klubben har et stort behov for intruktører til valpekurs. Hva kan vi gjøre for å få flere instruktører?
Status Underarbeid

EVNT
– Valpeshow/utstilling til våren?
-Lys i hallen. Koble om ledning?
-Instruktørkurs, 6 påmeldt og betalt.

Referent: Ingun Nesfeldt, sekretær.