Styremøtereferat – 03.04. 2017

Styremøtereferat Lillehammer brukshundklubb, 03.04.17 Kl 18:00 i klubbhuset

Sak 02/17 * Instruktørutdannelse
Kort statusoppdatering Ellen orienterer
Status Alt er i orde for kurs til høsten.

Sak 03/17* Godtgjørelse gruppeleder
Det ble orientert om kostnader rundt kjøring av scooter og ønske om godtgjørelse. Vi kan diskutere evnt løsning med trekkhundgruppa.
Vedtak Styret ønsker innspill fra trekkhundgruppa angående godtgjørelse
til løypekjører/Larry.

Sak 04/17 NKK Lillehammer 2017
Kort statusoppdatering Marit orienterer
Vedtak Vi sender ut mail til alle medlemmer om dugnad på NKK
Lillehammer. Randi er kontaktperson.

Sak 05/17 Valpeslipp
Kort statusoppdatering Ellen orienterer
Vedtak Reidar ønsker å prøve seg på å ha valpeslipp. Han blir med Anne-
Guri for å se og lære.

Sak 06/17 Vipps/mCash
Brussalg etc ifbm kurs etc Hvordan kan dette løses uten at vi må administrere det for mye
Vedtak Utsettes til neste møte.

Sak 07/17 Fordele arbeidsoppgaver i styret 2017/18
Se vedlegg for forrige styreperiode Se på de gamle listene og tenk igjennom hva dere har mest lyst til å ta på dere, så får vi heller fordele resten etter beste evne.
Status Under arbeid.

Sak 08/17 Dugnader 2017
Stevner – vedlikehold – vårdugnader – aktivitetsdager etc.
Vedtak
Det sendes ut mail med forespørsel til alle medlemmer om å stille på de ulike dugnadene, eks vårdugnad, AG, NKK etc med info om de ulike kontaktpersonene. Plakat for vårdugnad lages og settes opp på klubbhus og hall. Jan og Reidar fordeler arbeidsoppgaver til frammøtte og Ellen kjøper inn rens til hallen.

Sak 09/17 Medlemskvelder, åpen dag etc Hva skal vi sette på tapetet i år?
Vedtak Utsettes til neste møte.

Diverse og innkommet post.
– Treningstider taes opp på neste gruppeledermøte.
– Hall og treningslokale jobbes med videre.
– Kommuneplan, Sidsel hører om hvordan vi kommer i gang med dette.
– Kjøkken, Ellen har et på «hånden» på Gran. Wenche sjekker transport.

Referent Ingun Nesfeldt

Neste styremøte blir mandag 15.mai med forbehold om endring.

Saker merket * er med fra tidligere møter