Styremøtereferat – 06.03. 2017

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb på Hvelvet man 6. mars 2017 kl 18:00

Tilstede: Marit, Ellen, Randi, Wenche, Jan, Per Christian, Anita og Ingun

Sak 02/17 * Instruktørutdannelse
Klubbens trenger flere instruktører. Med tidsramme i forhold til gjennomføring ser vi for oss kurs høst 2017. Ellen orienterer
Vedtak
Det blir kurs med oppstart 2-3.9, 30.09- 1.10, 11- 12.11 og 09-10.12 Instruktør Hilde Ulvatne Martinsen og eksaminator Stein Feragen. Deltagere med kontrakt betaler 1000,- i depositum som tilbakebetales ved bestått eksamen. Pris for de uten kontrakt med klubben og fra andre klubber 4000,-

Sak 03/17 Godtgjørelse gruppeleder
Det er kommet inn forslag på at det burde være godtgjørelse for snøscooterkjøring. Jan B orienterer.
Vedtak Styret inviterer trekkhundgruppa til neste styremøte den 3. april
fra kl 18-19:00 for å se på løsninger, Marit lager invitasjon.

Sak 04/17 NKK Lillehammer 2017
NKK utstilling 2017 på Birken – Marit orienter. Vi er forespurt om å stille med personell til dugnad. Klubben sender inn positivt svar på dette.
Vedtak Vi svarer NKK Hedmark/oppland om at vi ønsker å hjelpe til.

Sak 05/17 Valpeslipp
Anne Guri Moum ønsker å trekke seg fra høsten 2017. Hun har gjort en fantastisk innsats og vi må finne etterfølger.
Vedtak Ellen hører med instruktørgruppe om noen kan/vil ta over.
Godtgjørelse for ansvar valpeslipp – parkeringskort på Birken?

Sak 06/17 Vipps/mCash Brussalg etc ifbm kurs etc
Vedtak Til neste styremøte

Eventuelt:
– Årsmøtet i NKK Hedmark & Oppland – Randi og Wenche reiser på vegne av LBK.
– NKK har sendt ut en sak på høring: Norsk agilityforening ønsker å fungere som en
klubb i NKK. Ellen lager et forslag på høringsuttalelse som hun legger ut på gruppen
for gjennomlesing og sender NKK på klubbens vegne.
– Veterangruppa ønsker en rullerende ordning på å møte på styremøter. Jan vil
administrere og fordele info til de det gjelder.
– Styret har vedtatt å støtte Montebellosenteret med kr 5000,- Dette for å synliggjøre at
klubben er en aktiv medhjelper. Klubben har i flere år samarbeidet om årlig arrangement med kjøring av kreftsyke barn/pårørende og mottar penger for alle disse arrangementene. Av 7 styremedlemmer stemte 4 for og 3 imot forslaget.

Møtet ble avsluttet med middag med avtroppende styremedlemmer tilstede. Neste styremøte blir mandag 3. april kl 18:00 i klubbhuset.

Referent Ingun Nesfeldt

Saker merket * er med fra tidligere møter