Påminnelse vedr saker til Årsmøtet

Årsmøtet er 13 februar 20127. I henhold til vedtekter er mandag 9.januar siste frist  .

  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Forslag sendes valgkomiteens leder Ida Arlien  på ida_arlien@hotmail.com
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  Forslag sendes styrets leder på marit_hanstad_autrey@outlook.com

Alternativt må det være poststemplet senest 9.januar 2017 og sendt Lillehammer brukshundklubb, postboks 269, 2602 Lillehammer.