Styremøtereferat – 17.10. 2016

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb i klubbhuset man 17. oktober kl 18.33

Møtt: Marit, Ellen, Sidsel, Jan, Jan Rune, Anne Kathrine, Randi og Ingun

Saker:
Ingen formell saksliste, evaluering av gjennomførte oppgaver og hva som står åpent som må ferdigstilles.
– Vaktmester – fungerer bra med søppeltømming. Lyspæreskiftebehov, skal vi kjøpe inn pærer og ha et lager?
– Oppslagstavle – Henge opp oppslagstavle ved/i hallen?
– Olympiaparken – vi må informere at vi vil gruse plassen selv.
– Dugnadsliste 2017 – Sidsel lager en kladd..
– Marit sender brev til kommunen angående «hundemøkksaken».
– Klubben må ta kontakt med NKK Hedmark og Oppland angående NKK Lillehammer.
– 2017 – representanter fra klubben til NKK Hedmark og Oppland?
– Taket i hallen må fikses. Det må leies inn lift.
– Strøm til brakka må ordnes innen 14 dager.

Referent: Ingun Nesfeldt, sekretær.