Styremøtereferat – 12.09.2016

Referat fra Styremøte i Lillehammer brukshundklubb i klubbhuset man 12. sept kl 18:00

Møtt: Marit, Ellen, Sidsel, Randi, Jan Rune og Ingun Meldt frafall: Anita og Anne Kathrine.

Faste poster
– Økonomisk status – detaljert rapport annenhver mnd
– Stor aktivitet i klubben gir: – økende antall medlemmer
– økte kursinntekter
– økte inntekter på arrangement.
– Vi har byttet abbonement på klubbtelefon. Før 329,- pr måned. Nå kr 49,- pr måned.
– Budsjett; Ellen setter igang gruppeledere som må lage et reelt budsjett som skal fungere som styringsverktøy.

Sak 27/16 * Klubbklær
Ellen har skaffet prøver og fått ferdigstilt layout. Priser fastsettes.
Vedtak
Pris på klubbklær er fastsatt til følgende:
– t-skjorte 100kr
– vest 300kr
– jakke 1290kr(medlemspris) 1790kr(ikkemedlem

Info Prøveklær legges fram i klubbhus i uke 37/38 for felles bestilling

Sak 28/16 * Aktivitetsdag/høstfest
Alle dyrleger og zoobutikker er invitert, samt massører. Vi har foreløpig bare fått en tilbakemelding, men må snakke mer med de. Invitasjon sendt ut via nettside og Labben, men vi må markedsføre mer. Hvem gjør hva?
– Ellen lager reklamefilm og oppretter et arrangement på fb. Kontakter også Byavisa.
– Sidsel og Marit møtes og ser på hva som må gjøres før/til arrangementet. info Under arbeid

Sak 32/16* Hall og treningstider.
Vi fortsetter å jobbe med å finne alternativ treningsplass innendørs for å styrke kapasitet. Det er oversendt forespørsel til Olympiaparken, men vi prøver også å søke andre steder.
Info Under arbeid – oppdatering av status

Sak 33/16* Instruktørgodtgjørelse
Instruktørmøtet innstiller forslag til styret om økt godtgjørelse for kurs. Se vedlagt referat fra møtet. Vedtak Styret godkjenner forslag fra instruktørgruppa. Nye satser for
godtgjørelse vil gjelde fra 01.01.2017. Ved kursdeltakere med spesielle behov vil klubben søke Natur og Miljø om støtte.

Sak 35/16* Dobbel godkjenning av store utbetalinger
Dobbel godkjenning av utbetalinger over et visst beløp – for eksempel kr 10 000,- fra alle konti. Mulig dette til og med bør inn i vedtektene våre. Det er veldig mye penger i klubben og dette er krav for eksempel i Idrettsforbundet.
NKK mener dette ikke hører til under årsmøtevedtekter som skal være over lengre periode, men h eller som en arbeidsinstruks til styret.
Vedtak Dette tas bare som vanlig styrevedtak, ikke årsmøtevedtekter.

Sak 36/16 * Dugnadsansvarlig
Vi arranger en del stevner og vi er aktive i klubben. Burde alt inn av frivillighetsinnsats under en dugnadsansvarlig eller er det opp til styret og gruppene som arrangerer?.
Vedtak Styret har ansvar for å koordinere med gruppeledere. Lage
dugnadsoversikt, bruke oppslagstavle. Lage positivitet rundt dugnad og nå flere.

Sak 37/16 * Klubbhus
Med all aktivitet og kursvirksomhet må klubbhuset oppgraderes med tanke på oppbevaring og skapplass etc slik at alt utstyr ikke flyter. Utstyr må også merker. Vi har også behov for et større kjøleskap.
Vedtak Styret tar kontakt med Larry/ Anne Kathrine. Trekkhundgruppe må gå
over hva som de skal ha av utstyr i brakka. Hva skal selges? Styret ønsker svar til neste styremøte.

Sak 38/16 Medlemsmøter
Det er ønske fra gruppeledere at vi arrangerer medlemsmøter med ulike tema også for de som ikke konkurrerer og med god tid til samtaler og kaffe.
Vedtak Det blir medlemsmøte 21 oktober. Tema; født sånn/blitt sånn med Line
Fridman Torp. Randi lager invitasjon.

Diverse

– Klubben bør ha en styreinstruks. Styret påbegynner arbeidet med dette.
– Graving- venter på svar. Lars kommer å snakker med graver. Vi har strømkabel. Helge kommer å ser på kurser. Vi trenger en elektriker.
– Sidsel jobber videre med nettverk.
– Det må sees nærmere på: – kontrakt birken
– brukstillatelse – forsikring

Referent Ingun Nesfeldt, sekretær.

Saker merket * er med fra tidligere møter