Styremøtereferat – 22.08.2016

Referat Styremøte i Lillehammer brukshundklubb i klubbhuset man 22.august kl 18:30

Tilstede: Marit, Ellen,Randi,Anita, Jan Rune, Sidsel og Ingun.

Faste poster
– Økonomisk status – detaljert rapport annenhver mnd

Sak 27/16 * Klubbklær
Ellen fikk i oppdrag å kartlegge interesse blant medlemmene samt innhente tilbud. Se vedlegg for priser og utforming.
Vedtak Vi bestiller t-skjorter fra Bekken og Strøm. Jakke/treningsvest bestilles
fra Canelena.

Sak 28/16 * Aktivitetsdag/høstfest
Forrige møte bestemte at Ellen har hovedansvar for aktivitetsdagen og Sidsel og Marit tar hovedansvar for festen. Dato er 10.september. Vi tar imot innspill til innhold.
Vedtak Aktivitetsdag/fest flyttes til 15 oktober. Aktivitetsdag fra kl 12-15.
Fest fra kl 18. Marit kontakter veterinærer pluss andre aktuelle om aktivitetsdag. Påmelding og invitasjon til Labben ordner Marit.

Sak 32/16* Hall og treningstider.
Vi fortsetter å jobbe med å finne alternativ treningsplass innendørs for å styrke kapasitet. Det
er oversendt forespørsel til Olynpiaparken, men vi prøver også å søke andre steder.
Vedtak Under arbeid – oppdatering av status

Sak 33/16 Instruktørgodtgjørelse
Instruktørmøtet innstiller forslag til styret om økt godtgjørelse for kurs. Se vedlagt referat fra møtet.
Vedtak
Under arbeid – styret er positive til økning. Ønsker konkrete forslag fra instruktørgruppa. Beløp bør holdes under kr 8000,- pr år pga skattefrihet og arbeidsgiveravgift.

Sak 34/16 Vedtekter
Vedtektene i klubben er pr i dag ikke godkjent av NKK, tre punkter er feil og må endres. Marit har hatt dialog med organsisajonsavdelingen i NKK og redegjør om hva de mener må endres
Forsalg til vedtak Styret må sende inn nytt utkast til NKK som må se om det kan godkjenner. Deretter må det formelt godkjennes av årsmøtet.

Sak 35/16 Dobbel godkjenning av store utbetalinger
Dobbel godkjenning av utbetalinger over et visst beløp – for eksempel kr 10 000,- fra alle konti.Mulig dette til og med bør inn i vedtektene våre. Det er veldig mye penger i klubben og dette er krav for eksempel i Idrettsforbundet.
Forsalg til vedtak Forslag til vedtekt til årsmøtet: Leder må signere sammen med
kasserer over en viss sum.

Sak 36/16 Dugnadsansvarlig
Vi arranger en del stevner og vi er aktive i klubben. Burde alt inn av frivillighetsinnsats under en dugnadsansvarlig eller er det opp til styret og gruppene som arrangerer?.
Forsalg til vedtak Dette må jobbes med videre. Lage dugnadsoversikt, bruke
oppslagstavle. Lage positivitet rundt dugnad og nå flere.

Sak 37/16 Klubbhus
Med all aktivitet og kursvirksomhet må klubbhuset oppgraderes med tanke på oppbevaring og skapplass etc slik at alt utstyr ikke flyter. Utstyr må også merker. Vi har også behov for et større kjøleskap.
Forsalg til vedtak Trekkhundgruppe må gå over hva som de skal ha av utstyr i
brakka. Nytt kjøkken på budsjett neste år? Kjøpe inn skap til utstyr? Reinhold?

Diverse
-Hopphinder og utstillingstelt er borte, må vi bytte lås og nøkler?
-Graving; Ellen sjekker opp mingraver og elektriker. Ellen undersøker også hvor kabeltrommel er blitt av.
-Vifta i hallen, går kun når lys er på. Gikk hele tiden før. Dette må sjekkes opp.
– Agilty hadde et overskudd på stevnet på 83000kr. Dette er en klubbinntekt. Det blir derfor kjøpt inn tidtagerutstyr og start-tavle.
– Det må kjøpes inn flere skiltholdere til Rally.
– Stevneplass, gressmatte på Birken er for dårlig. Ellen jobber med forhandlinger vedrørende dette.

Referent: Ingun Nesfeldt

Saker merket * er med fra tidligere møter