Deltakelse i rallylydighets trening

I rallylydighet har vi organisert trening torsdager kl. 19.00-21.00.
Du må være medlem for å delta.
Vi har ansvarlig person som legger opp dagens trening og rettleder nye.

Når det settes opp baner vil det være 5 minutter til hver ekvipasje etter liste, før neste overtar.

Det er ønskelig med minimum introduksjonskurs i rallylydighet, dersom du ikke kan noe om denne sporten fra før. Vi stiller ikke krav om kurs før oppstart, da det er mange som uttrykker ønske om å prøve sporten litt først. 

Ansvarlig på treningen vil da veilede i utføring av noen rallylydighetsøvelser på det nivået fører og hund er. Hvor mange 5 minutter det blir, avhenger av antallet hunder på trening. Det er også mye å lære av å prate med de andre som deltar på treningen. Vær klar over at dette ikke erstatter det du kan lære på kurs.

Det er viktig å sette seg inn i regelverket for rallylydighet for å få god utbytte av treningen.  (Norsk Rallylydighetsklubb)

Les også festet innlegg på facebookgruppa «Rallylydighet i Lillehammer brukshundklubb» og innlegget om høstens treninger.