Styremøtereferat – 02.05.2016

Referat fra styremøte i klubbhuset Mandag 2.mai kl.19:00

Tilstede styremøte: Marit, Ellen, Sidsel, Jan og Ingun

Faste poster
Økonomisk status – detaljert rapport annenhver mnd

Sak 19/16* Kartlegging av utestående arbeid og ressurser
For at vi skal drifte klubben på best mulig måte trenger vi en oversikt på hva som gjenstår av utestående arbeider. Er det arbeid som betales av klubb eller OP?
Likeledes bør gjennomgang av inventarliste gås gjennom opprettes.
Marit har sendt mail angående strøm og lyskastere i forbindelse med flytting av brakke, men svaret er at de fortsatt venter på avklaring av plassering, men at det blir satt opp stolpe med lyskastere når det er klart.
Jan presenter oversikt på gjenstående arbeid.
-Gjenstående arbeid- vi avventer OP
-Lage liste over hva klubben eier- under arbeid. Ellen spør gruppeledere om oversikt over utstyr i gruppene.

Sak 22/16* Gjennomføring av vedtatte dugnader
Førstkommende dugnad er 9. mai. Dette er annonsert på klubbens nettside og på FB informert muntlig i gruppene.
Ingun og Jan har hovedansvar, men ønsker en gjennomgang av hva som må gjøres. Vaskeliste må settes opp
-Jan informerer medlemmer i veterangruppa som ikke har tilgang til internett og informerer om dugnad.
-Ellen lager spørreundersøkelse på fb vedrørende oppmøte og oppgaver på dugnaden. -Ingun setter opp handleliste etter undersøkelsen og oppgaver fordeles på dugnaden.

Sak 25/16 Rabatt på kurs
Vi har mottatt forespørsel på hvorvidt vi gir rabatt om man melder seg på flere kurs samtidig. -Vedtak Vi gir ikke rabatter utover de 40 % de får som klubbmedlem.
Referat fra styremøte 2.mai
Saker merket * er med fra tidligere møter Side 1

Sak 26/16 Hundemøkk
Det foreslås at klubben tar kontakt med kommunen ang problem med hundemøkk. I stedet for å finne ut hvordan de kan straffe/ bøtelegge folk kan det heller være en ide å sette ut mange flere søpledunker, gjerne også bæsjeposer.
-Vedtak Marit formulerer et brev til kommunen og sender dette.

Sak 27/16 Klubbklær
Ellen har loddet stemning for klubbklær og orienter styret
-Ellen jobber videre med dette og kommer med forslag på dette.

Sak 28/16 Aktivitetsdag/høstfest
Denne saken er todelt
A Aktivitetsdag
B Høstfest som skal erstatte årets julebord
Vi må nedsette arbeidsgrupper for gjennomføring -Utsettes til neste møte.

Sak 29/16 Treningstider og kurs
Det gjennomføres kurs på treningsdager – både på lørdager og ukedager. Hvem skal vike der det kolliderer med tanke på nødvendig utstyr og hall og klubbhus.
-Vedtak Ved planlegging av kurs skal aktuelle grupper kontaktes ved
ønske om å bruke hall til kurs. Kurset må også legges inn i kalender på hjemmesiden.

Sak 30/16 Gruppeledere og eksterne kurs
Skal den som iverksetter kurs med organisering og skaffe instruktør etc får rabattert kurspris?
-Vedtak Det gies ingen rabatt til den som iverksetter kurs.

Sak 31/16 Åpen dag – Sentrum dyreklinikk
Vi har fått forespørsel om å delta på åpen dag lørdag 11. juni. Marit informerer. -Vedtak Ellen tar opp dette på gruppeledermøte.

Sak 32/16 Hall og treningstider.
Det er stor pågang i hallen vår, kan vi få tak i andre steder å trene/holde kurs innendørs?
-Styret jobber med å se etter alternativer til treningssteder. -Marit hører på pris på bygg ved rulleskibanen.

Diverse

Ingun Nesfeldt

Saker merket * er med fra tidligere møter