Styremøtereferat – 11.01.2016

Referat fra styremøte 10.januar 2016.

 

Tilstede: Jan, Jan Rune, Anka, Tina og Anita M Meldt frafall: Randi, Sidsel og Stine

Sak 1/16 Vaktmester
Vaktmester har laget en kortfattet oversikt over oppgavene sine og denne oversendes gruppelederne for uttalelse og forslag til endring, tillegg etc. Nestleder tar med dette som sak på neste gruppeledermøte.

Sak 2/16 Budsjett
Alle har nå sendt sine tall til Sidsel sekretær, utover det som som er tatt opp på tidligere styremøter. Budsjett og refvidert regnskap må distribueres på nettsidene til klubben senest 1.februar og skrives ut i 20 eksemplarer og tas med til årsmøtet 22.februar.

Sak 3/16 NKK-høringer
NKK-høringer legges ut i gruppeleder»grupp» på facebook. Gruppeledernes innspil oversendes styret før eventuelle kommentarer fra styret til NKK, dog innenfor fristen til både styremøter og høringsfrister.

Sak 4/16 Treningstemperaturer
Hver gruppe avgjør selv treningstemperaturer og distribuerer dette på sine respektive informasjonssider på internett og Facebook.

Sak 5/16 Sponsorkontrakter
Anka, sponsoransvarlig, reviderer kontrakter og har med forslag til ny kontrakt på neste styremøte, 8.februar.

Sak 6/16 Trekkgruppa
Samarbeid:
Klubben har fått en henvendelse fra Huskyklubben om samarbeid. Anka, som styrets representant for trekkgruppa tar kontakt for videre fremdrift i henvendelsen.
Larry har fått henvendelsen om å, på vegne av klubben å påta seg enkle kjøreoppdrag. Styret vedtok at han selv bestemmer om dette er ønskelig, og at han kan ta samme kost som ved kjøring for «Birkebeinerfilmen» i fjor, alternativt bare kostnader. Han bemyndiges avgjørelsen. Gruppeleder:
Larry ønsker ikke lenger å være gruppeleder. Anka tar opp saken med trekkhundmedlemmene og kommer med forslag til ny gruppeleder senest på årsmøtet 22.februar.