Rallylydighetsgruppas møte 17.september 2015.

Hovedsak på møtet var neste års stevner. Gruppa ønsket å søke om stevner 30.april og 1.mai, samt 17. og 18.september. Dette er en dobling av fjordårets stevner og forutsetningen for å få dette til er en god fordeling av arbeidsoppgaver. Vi fordelte arbeidsoppgaver og har dette på papirreferat.

Årets besteliste i Rallylydighet publiseres i Labben. I år har gruppeleder lett seg seg fram på dogweb. Med mange ekvipasjer som konkurrerer mye blir dette en for stor oppgave. For 2015 må resultatene fra de 3 beste konkurransene leveres gruppeleder innen 31.12.15. for utregning. Ta gjerne med 4. resultat, da dette vil telle ved poenglikhet. 

Resultatene beregnes utfra prosent oppnådd av 200 poeng i klasse en. I øvrige klasser ganges dette tallet med 1,05 i klasse 2, 1.1 i klasse 3 og 1,15 i klasse Elite. Poengene fra de tre konkurransene legges sammen. Oppnåelige poeng: klasse 1:  300, klasse 2: 315, klasse 3: 330 og klasse Elite: 345.

Rallygruppa ønsker å kåre en klubbmester i 2016 i tillegg til besteliste.

Gruppeleder sender søknad om dette til styret. Tanken var å bruke våre egne 4 stevner som klubbmesterskap.