To fantastiske ildsjeler slutter i styret

Først og fremst vil jeg takke alle de fremmøtte i kveld for et godt årsmøte og takke for tilliten vi i styret fikk i sakene som ble fremmet. Det er med entusiasme vi i styret nå kaster oss over et nytt og aktivt år. 

Noen kommer nye til og noen velger å ikke fortsette. Referat fra årsmøtet vil bli distribuert så snart det er protokollert og signert for. Styresammensetningen på klubbens nettsider vil bli oppdatert så snart protokollen foreligger.

Helge Scott Hansen og Larry Berntsen slutter i styret etter mange års entusiastisk og viktig arbeid for klubben. Begge to har heldigvis sagt seg villig til å fortsette i klubbens nødvendige dugnadsarbeid og der de ellers finner tid til å hjelpe oss. Larry er fortsatt gruppeleder for Trekkhundgruppa.

Jeg vil derfor tilslutt minne alle medlemmer på å takke dem, slik styret og jeg vil gjøre på en middag for gammelt og nytt styre 9.mars, når dere ser dem neste gang. De har begge gjort en formidabel jobb i sitt styrearbeid, foruten den innsatsen de ellers gjør som ildsjeler og medlemmer i klubben vår. Tusen hjertelig takk så langt!!

Anita Menkerud, gjenvalgt styreleder Lillehammer Brukshundklubb