Brukshund

Lillehammer Brukshundklubb er medlem av Norsk Brukshundsportforbund (NBF) og de treningene vi har er lagt opp med tanke på at de som er interessert i det kan starte i konkurranser i NBF sitt program.

I skogen trener vi sporsøk, rundering og feltsøk. Dette er alle øvelser som går ut på at hunden skal finne gjenstander eller personer i skogen. Dette er øvelser som også brukes i politiet, forsvaret og redningshundmiljøet.

Alle hunder har stor glede av aktiviteter hvor den får bruke sine naturlige instinkter. Som hundefører vil du bli imponert over hvor fantastisk luktesans hunden har. Den kan følge et flere timer gammelt spor kilometer etter kilometer, den kan finne folk som gjemmer seg i skogen og den kan finne gjenstander som noen har mistet.

Det er mulig å drive brukshundarbeid bare for å aktivisere hunden sin, men flere og flere vil også konkurrere i disse grenene. Her er klassene delt inn i klasse D, C, B og A. Konkurransene er inndelt etter om man ønsker å konkurrere i spor eller rundering, men det er en appelldel (lydighetsdel) som er lik for begge grenene.

Brukshundkonkurransene er for alle raser. Blandingshunder kan også delta. Du finner mer om de ulike øvelsene under “Hva er Bruks”

I sommerhalvåret (fra slutten av april til midten av oktober) trener vi i Hovemoen hver onsdag kl 1800.

Leder/ansvarlig for bruks:
Astrid Bergo Simensen
990 45 202
svenast@online.no