Treningskonkurranser

Vi har satt opp datoer da vi ønsker å ha treningskonkurranser til våren, og jobber med å få tak i eksterne dommere til disse. Så hold av disse datoene:

 29. april, 20. mai og 17. juni

Dette er tirsdager, så konkurransene kommer til å bli holdt ute på ettermiddag/kveld.