Planer for 2014

PLANER FOR 2014

Vi ønsker å endre litt på treningene vi har på mandagene, siden det har vært litt varierende hvor bra de har vært i høst. Derfor ble vi enige om at vi skal ha temaer for treningene våre, og så skal en og en trene mens de andre kan komme med tilbakemeldinger. Jeg har satt opp en liste over hvilke temaer vi skal ha, men det er lov å komme med tilbakemeldinger der! Vi skal kjøpe inn en stoppeklokke slik at alle får trene i 10 minutter før det er nestemann sin tur. Er det få på treningene og de som er der ønsker det, er det mulig å ta mer enn en runde. I tillegg til temaene som er satt opp er det meningen at vi skal ha fellesøvelser hver gang.

Treningene på lørdagene skal fortsette slik de har vært nå. At en og en trener, mens de andre hjelper til med dirigering, tilbakemeldinger osv. Hvis det er mange som dukker opp skal vi deles inn i to grupper, så det ikke blir for lang ventetid og treningen blir mer effektiv. Det er veldig fint om folk sier ifra på facebook-siden vår om de har tenkt å komme på lørdagene eller ikke, så vi har en liten oversikt over hvor mange som kommer. I tillegg ber vi om at folk kommer til tiden, kl 11, så vi vet om vi skal dele opp i flere grupper eller ikke.

På treningene må vi alle bli flinkere til å si ifra hvor mye forstyrrelser vi ønsker. Slik at de som gjerne vil ha forstyrrelser med andre hunder rundt får dette, og de som gjerne vil ha få forstyrrelser får ro.