logo

Regnskap og revisjonsrapport

Alle har nå fått tilsendt Labben og sett at regnskapet var litt forsinket og ikke rakk å bli med i trykken.

Nå er det derimot ferdig revidert og på plass. Det distribueres i henhold til fristen, men kun (her) på klubbens nettsider. 

Aarsregnskap 2014 revisjonsrap 2014