logo

Styret og viktige personer i klubben

Styreleder
Marit Hanstad Autrey
Mobil: 957 57 305     Har også klubbens kontakttelefon: Tlf: 959 45 044 (SMS/MMS er ikke tilgjengelig)
E-post marit_hanstad_autrey@outlook.com

Nestleder
Trine Plassen

E-post: tplass1@hotmail.com

Kasserer
Sidsel Færden

E-post: sidsel.faerden@accountor.no

Sekretær

Jane Elisabeth Skar

Epost: jeskar@gmail.com

Styremedlem
Wenche Martinsen 
E-post: wenche@kingsmoor.no

Styremedlem
Anne Lene Fredriksen
E-post:annelenefredriksen@gmail.com

Styremedlem
Per Christian Nilseng
E-post:P.nilseng@gmail.com

Varamedlem
Monica Hagen      

Varamedlem
Anita Åsheim

Andre viktige personer i klubben:

Valpeslipp:
Reidar Andreassen

E:post: reidar-andreassen@hotmail.com
Mobil: 944 30 608

Rallylydighet:
Therese Blixt Bøhn Vesterås og Magni Stenen
E-post: tessan_bb@hotmail.com   magni-stenen@hotmail.com

Agillity:
Trine Skjellerudsveen
Mobil: 
E-post: trine_skj@me.com

Brukshund:
Astrid Bergo Simensen
Mobil: 990 45 202
e-post: astridbergo@icloud.com

Handling /Utstillingstrening:

Anna Krukhaug
Mobil:994 00 435

epost: annakrukhaug@gmail.com

Trekkhundgruppa
Siri Christine Fredriksen
Mobil: 404 603 05
E-post: Sirifred123@gmail.com

Lydighetsgruppa
Randi Krokan
Mobil: 926 56 985
e-post: r_krokan@hotmail.com

Byvandring:
Ingun Nesfeldt
Mobil: 452 916 01
E-post: nesfeldt@icloud.com

Nettside
Jan Rune Colin Strander

Labben redaktør:
Magni Stenen

E-post:  magni-stenen@hotmail.com