logo

Organisering

– Alle gruppeledere møtes 4 ganger i året sammen med styret.
Målet er informasjon og samarbeid på tvers, og fellesskap mellom gruppene.

– I utgangspunktet tenker vi at lederne av gruppene og styremedlemmer skal være forskjellige personer.

– Lederen av veterangruppa er med i styret for å sikre kontinuitet.

– En av styremedlemmene er leder for instruktørgruppa.

– Før årsmøtet skal det i de forskjellige gruppene være valgt leder for inneværende år.