logo

Deltakelse i rallylydighets trening

I rallylydighet har vi organisert trening torsdager kl. 19.00-21.00.
Du må være medlem for å delta.
Vi har ansvarlig person som legger opp dagens trening og rettleder nye.

Når det settes opp baner vil det være 5 minutter til hver ekvipasje etter liste, før neste overtar.

Det er ønskelig med minimum introduksjonskurs i rallylydighet, dersom du ikke kan noe om denne sporten fra før. Vi stiller ikke krav om kurs før oppstart, da det er mange som uttrykker ønske om å prøve sporten litt først. 

Ansvarlig på treningen vil da veilede i utføring av noen rallylydighetsøvelser på det nivået fører og hund er. Hvor mange 5 minutter det blir, avhenger av antallet hunder på trening. Det er også mye å lære av å prate med de andre som deltar på treningen. Vær klar over at dette ikke erstatter det du kan lære på kurs.

Det er viktig å sette seg inn i regelverket for rallylydighet for å få god utbytte av treningen.  (Norsk Rallylydighetsklubb)

Les også festet innlegg på facebookgruppa «Rallylydighet i Lillehammer brukshundklubb» og innlegget om høstens treninger.

Les mer

Rallylydighetstreninger høsten 2016

På møte i rallygruppa torsdag 18.august vedtok vi å ha ansvarlig for treningen. Dette fordeles etter liste på samme måte som mandagstrening/lighttrening. De som konkurrerer i klasse 3 kan være ansvarlig, slik at det er folk med erfaring.

Ansvarlig bestemmer baner på sin dag og har mulighet for å velge alternativ trening. Hovedregelen er fortsatt klasse 1 og 3 bane i ulik uke og klasse 2 og 4 bane i lik uke.Legg gjerne ut dette på facebookgruppa i forkant. Det er viktig at ansvarlig møter et kvarter før og har skiltene til baner klar så vi sparer tid når banene skal settes opp. Den ansvarlige har også spesielt ansvar for å ta seg av nye utøvere. Deltakerne skriver seg på liste etterhvert som de kommer. Hver ekvipasje får 5 minutter i banen før bytte til neste deltaker. Det brukes stoppeklokke. Dersom ansvarlig legger opp til alternativ trening gjelder ikke dette.

Den organiserte treningen i rallylydighet med ansvarlig person er på torsdager kl.19.00. Lista legges som festet innlegg på facebookgruppa «Rallylydighet i Lillehammer brukshundklubb.» Bytt innbyrdes om dere ikke kan. Si fra til gruppeleder om dere ikke har mulighet til å være ansvarlig.

For å være med på våre treninger må du være medlem i klubben. Det er ønskelig at du har gått minimum introduksjonskurs i rallylydighet dersom ikke du har god kjennskap til sporten. Det anbefales å lese regelverket for rallylydighet. Dette er spesielt viktig om du ikke har kurs ennå. (se link til Norsk rallylydighetsklubb på hjemmesida)

Vi trener også ofte på lørdager kl. 13.00. Følg med på facebookgruppa der dette og spontane treninger legges ut.

Velkommen! 

Les mer

Endring av treningstider

Det blir en liten endring av treningstidene til klubben. Det er valpeslipp, konkurranselydighet og rally som nå får ny treningstid. 

Valpeslipp flyttes til mandag klokken 1830.

Konkurranselydighet flyttes til torsdag klokken 17.30-19.00

Rally blir fortsatt på torsdag, men starter senere enn nå. Fra klokken 19.

Endringene gjelder fra 1. november 2015!

Les mer

Rallylydighetsgruppas møte 17.september 2015.

Hovedsak på møtet var neste års stevner. Gruppa ønsket å søke om stevner 30.april og 1.mai, samt 17. og 18.september. Dette er en dobling av fjordårets stevner og forutsetningen for å få dette til er en god fordeling av arbeidsoppgaver. Vi fordelte arbeidsoppgaver og har dette på papirreferat.

Årets besteliste i Rallylydighet publiseres i Labben. I år har gruppeleder lett seg seg fram på dogweb. Med mange ekvipasjer som konkurrerer mye blir dette en for stor oppgave. For 2015 må resultatene fra de 3 beste konkurransene leveres gruppeleder innen 31.12.15. for utregning. Ta gjerne med 4. resultat, da dette vil telle ved poenglikhet. 

Resultatene beregnes utfra prosent oppnådd av 200 poeng i klasse en. I øvrige klasser ganges dette tallet med 1,05 i klasse 2, 1.1 i klasse 3 og 1,15 i klasse Elite. Poengene fra de tre konkurransene legges sammen. Oppnåelige poeng: klasse 1:  300, klasse 2: 315, klasse 3: 330 og klasse Elite: 345.

Rallygruppa ønsker å kåre en klubbmester i 2016 i tillegg til besteliste.

Gruppeleder sender søknad om dette til styret. Tanken var å bruke våre egne 4 stevner som klubbmesterskap.

Les mer

Hva er Rallylydighet

Rally lydighet går ut på å gjennomføre flere sammenhengende øvelser i nummerert rekkefølge innenfor en angitt tid. Dette gjør sporten morsom og interessesant for hunden din og deg.

I tillegg til noen klassiske lydighetsøvelser og endel agility hinder (ikke i nybegynnerklassen) har rally lydighet også sine helt egne øvelser.

Alle typer hunder kan delta; renraset eller blandningshunder, familiehunder eller championhunder. Rally er for de som enten ønsker en annerledes aktivitet sammen med hunden sin eller for de som ønsker en avveksling til vanlig lydighet, eller rett og slett en alternativ aktiviseringsform for hunden.

Ikke krav om kurs, så bare møt opp

Velkommen

Les mer