logo

Veteran- og Turgruppe

Veterangruppa ble stiftet på årsmøte2012, etter at en del medlemmer som naturlig hører til en sånn gruppe la fram et forslag til årsmøte.

Alle som føler noe for en sånn gruppe er velkommen, representanten for denne gruppa som sitter i styret  er da pålagt og minne styret på regelbrudd når dette skjer.  Medlemmene i gruppa skal jevnlig ha møter eller samtaler når vi tror det er behov for det.

Turgruppa består stort sett av samme personene derfor fungerer disse gruppene i sammen, denne gruppa har da ansvaret for turene som blir arrangert i klubben vi har  to turer til fjelsen rundt midtsommers den andre sist i september disse har som oftest  gått til Jotunheimen, i tillegg til disse har vi hatt dagsturer sommer og vinter i vårt nærområdet.

Turgruppas kontaktpersoner består av Jan Bakken og Nils Bølien.