logo
Banner_rally

Rallylydighet

Rallylydighet er en hundesport som oppsto i USA. I 2005 ble Norsk rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble sporten godkjent av NKK.

I rallylydighet går hund og eier en bane sammen i en bestemt rekkefølge.Banene består av 15 – 22 skilt med øvelser fra lydighet, freestyle og agility. Som i agility er banene nye for hver gang og en vet aldri hvilke kombinasjoner som kommer. Eier har mulighet for å gå banen i 10 minutter uten hund før konkurransen. Alle starter med 200 poeng og blir trukket om de gjør feil.

Det er 4 offisielle klasser. Det legges til flere skilt  med høyere vanskelighetsgrad oppover i klassene. I klasse 1 går hunden med bånd.

Hovedfokuset i rallylydighet er glede, samspill og holdninger. Eier kan rose og oppmuntre hunden under konkurransen. Sporten passer for alle hunder. 

Mer om rallylydighet kan leses på sida til Norsk rallylydighetsklubb. 

Norsk rallylydighetsklubb

Treninger

I rallylydighet har vi organisert trening torsdager fra  kl. 17.30 -21.00 og på lørdager kl 13:00 – 15:00 etter behov. 
Du må være medlem for å delta. 
Vi bruker facebooksiden » rallylydighet i Lillehammer brukshundklubb» aktivt. Mandager legges det ut en meningsmåling hvor man huker seg av på om man kommer på trening, og hvilken klasse man helst vil gå. Torsdag legges det ut baner, hvor de skal settes opp, og rekkefølge på når man skal gå. 

Når det settes opp baner vil det være 5 minutter til hver ekvipasje etter liste, før neste overtar. Hvor mange 5 minutter det blir, avhenger av antallet hunder på trening.

Det er ønskelig med introduksjonskurs i rallylydighet, dersom du ikke kan noe om denne sporten fra før.
Vi stiller ikke krav om kurs før oppstart, da det er mange som uttrykker ønske om å prøve sporten litt først. 

Det er mye å lære av å prate med de andre som deltar på treningen.
Vær klar over at dette ikke erstatter det du kan lære på kurs. 

Det er viktig å sette seg inn i regelverket for rallylydighet for å få god utbytte av treningen.  (Norsk Rallylydighetsklubb)

Gruppeleder

Brit Haaland
E-post: br-haala@online.no

Treningstider

Torsdag: 19.00 – 21.00
Lørdag: 13.00 – 15.00

Se alle treningstider i klubben.

Facebook

Besøk gruppens Facebookside.